Изборник Затворити

Naučni radovi

Autor ili koautor 1 knjige, 9 naučnih radova objavljenih u časopisima, 30 prezentovanih na međunarodnim konferencijama i 3 praktikuma.

Lična Google scholar stranica.

Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.

Sorry, no publications matched your criteria.